Er Yarın Hak Divanında Belli Olur

Er Yarın Hak Divanında Belli Olur:
Enes Atlığ, ilahi, notası, şarkı sözü, video, mp3

Gaflet ile Hakkı buldum diyenler
Er yarın Hak divanında bellolur.
Ahret tedarikin gördüm diyenler
Er yarın Hak divanında bellolur.
Kiminin adı sofu kiminin derviş;
Derviş isen kardeş takvaya çalış
Gizlice yollardan sen Hakk’a eriş
Er yarın Hak divanında bellolur.

Devletliyim deyü fakire gülme
Gülüp gülüp kardeşkem nazar kılma;
Ölüm vardır yahu sen gafil olma;
Er yarın Hak divanında bellolur.

Fakiri sev mala-mülke aldanma;
Fani cihan sana kalacak sanma.
Hakkın lutfuna koşkahrına yanma.
Er yarın Hak divanında bellolur

Yunus söyler sözü Kalü Bela’dan,
Mucizat Nebi’den, mürvet Ali’den,
Biz de böyle işittik bir uludan,
Er yarın hakk divanında belli olur.

Yunus Emre kimdir ?

Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre aynı zamanda bir alimdir. 1240 yılında dünyaya gelen mutassavvıf Yunus Emre hayatını Anadolu’da geçirmiştir.

13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış olsa da, günümüzde şiirleri hemen hemen herkes tarafından bilinmekte ve sevilmektedir. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye ulaşılmayan Yunus Emre Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmaya ve Anadolu Türk Beyliklerininkurulmaya başladığı dönemden, Osmanlı Beyliğinin kurulmasına kadar geçen sürede yaşamış bir halk şairidir.

Onun yaşadığı yıllarda Anadolu’da Moğol istilasının etkisiyle iç kavgalar, siyasi zayıflık, kıtlık, kuraklık gibi çok zor günler yaşanmaktaydı. Yunus Emre mezhep ve din ayrılıklarının da olduğu böyle bir dönemde Allah sevgisini, din ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini yaymaya çalışarak Türk – İslam birliğinin kurulmasında büyük bir rol üstlenmiştir. Uzunca bir süre Hacı Bektaş – i Veli dergahında hizmet etmiştir.