Tarikatler İlahisi

Beste: Enes Atlığ
Güfte: Anonim

Didemiz giryan sinemiz suzan,
Ruhumuz hayran Halvetiyiz biz.
Cismimiz püryan derdimiz derman,
Aşkımız burhan Celvetiyiz biz.

Seyr ile seyran,aşk ile devran,
Ederiz her an Kadirileyiz biz.
Hay’yül bakiyiz,dost müştakiyiz,
Aşka sakiyiz,Nakşileriz biz.

Zikrimiz Esma,fikrimiz müsemma,
Seyrimiz evedna,Bedeviyiz biz.
Mahremiz Rac’e bülbülüz yar’e
Har’ız ağyare Rufaiyiz biz.

Ölmeden öldük,sonra dirildik,
Uçmağa girdik,Mevleviyiz biz.
Bizdedir halvet,Dost ile ülfet,
Bulmuşuz vuslat,Dusukiyiz biz.

Feyz ile feyzan,ararız heran,
Cismimiz türab,Cerrahiyiz biz.
Hak için bulduk,nur ile dolduk,
Aşkla yoğrulduk,Şazeliyiz biz.

Bizdedir halvet,dost ile ülfet,
Bulmuşuz vulat,Bektaşiyiz biz.
Bizdedir kadem,bizdedir Meryem,
Kesilmez duadan,Bayramiyiz biz.

On iki Pir’re bendeyiz bende,
Hak’kın yolunda Hüsamiyiz biz.
Sami ko halkı,ara bul Hak’kı
Yoludur aşkı,Uşşakileriz biz.

Tarikatler İlahisi

tarikatlar

Tarikat nedir :
Tarik (yol) demektir. Şeriat sınırlarını bozmadan İslam dinini yaşamak için tercih edilen yol dur. Yüzyıllardır birçok tarikat gelmiş geçmiş, bağzıları kalıcı, bir kısmı geçici olmuştur. Anadolu toplakları kahir ekseriyeti Sünni dir ve ehli sünnet çizgisinde kalan tarikatler benimsenmiş, iran menşeili tarikatler in birçoğu ise zaman içinde halk tarafından rabet görmemiş ve yok olmuşlardır. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda ve İslam’ın Avrupa’ya yayılmasında Tarikatların büyük etkisi ve hizmeti olmuştur.