Türk Tasavvuf Musıkisi

Türk Tasavvuf Musıkisi; İslami formda bestelenmiş, bilhassa Tekke lerde icra edilen Orta Asya Türk müziği ile Osmanlı saray müziğinin sentezidir diyebiliriz.…

Continue Reading