Bana Seni Gerek

Bana Seni Gerek (ilahi) Yunus Emre
Bana Seni Gerek İlahi Sözleri;
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü,  ”      ”       ”        ”

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem, bana seni …….

İlahi Video İzle – Seslendiren: Enes Atlığ

Yunus Emre’nin Hayatı

Yunus Emre’nin hayati hakkında bildiklerimiz son derece sınırlı, bu konuda bilgi ve belge yok denecek kadar azdır. Kendi eserlerinden çıkartılabilen bazı bilgiler, çoğu menkıbe benzeri kaynaklara ait kimi anlatılar ve kimi kaynaklarda rastlanan birkaç bilgi kırıntısı onun hayatı hakkındaki bilgilerimizin esasını oluşturur. En temel bilgimiz ise 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olduğudur.  Risâletü’n-Nushiyye isimli eserinin sonlarındaki

Söze târîh yidi yüz yidi-y-idi
Yûnus cânı bu yolda fidî-yidi
beytinde geçen h. 707/ m. 1308 tarihi, bu eserin telif tarihi olup Yunus Emre‘nin bu yılda hayatta olduğunu göstermektedir. Bir mecmuada bulunan ve onun h. 720 / m. 1320 yılında seksen iki yaşında öldüğünü belirten kayıt[1] araştırmacılar tarafından onun ölüm tarihi olarak kabul görmüştür. Böylece h. 638 (m. 1241) yılında doğmuş olmaktadır. Demek ki, Yunus Emre 1241-1320 yılları arasında yaşamıştır.

tags: yunus emre fon müziği, altyapısı, mp3, dinle, izle, indir,