Yunus Emre Kimdir

yunus-emre-sozleri-004Yunus Emre Kimdir ?

Yunus Emre hakkında bilgiler sınırlıdır. Nerde doğduğu bilinmiyor. Lakin Hacı bektaş Veli nin bir serine dayanılarak Porsuk Nehri’nin Sakarya’ya döküldüğü yere yakın Sarıköy’de yaşadığı söylenir. Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemlerde 13. yüzyılın ortalarında yaşadığı tahmin ediliyor. Risâletü’n-Nushiyye isimli eserinin sonlarındaki

Söze târîh yidi yüz yidi-y-idi

Yûnus cânı bu yolda fidî-yidi

beytinde geçen h. 707/ m. 1308 tarihi, bu eserin telif tarihi olup Yunus Emre’nin bu yılda hayatta olduğunu göstermektedir. Babasının adı İsmail dir. Medrese eğitimi gördü.

Arapça ve Farsça öğrendiği tasavvuf tarihini incelediği ve Taptuk Emre’nin dergahında hizmet ettiği bilinmektedir. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaşmıştır.

Hangisi gerçek olduğu bilinmemek ile birlikte Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar vardır. Tasavvuf edebiyatının en büyüklerindendir. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış zaman zaman da aruz denemelerine yer vermiştir. Birçok beyitler ve gazeller de yazdmıştır. Dili arı Türkçe değildir eserlerinde Arapça ve Farsça tamlamalar da kullanmıştır

örn:

Bir ne derttir ana derman bulunmaz

Ya bu ne yaredir zahmı belirmez

Yitürdüm Yusuf’um Ken’an elinde

Yusuf’um bulundu, Ken’an bulunmaz

Beyim arif isen, var sen yolunca

Bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz

Manisiz kişiden hiç nesne gelmez

Kovası yok kuyudan su çekilmez

Kuyu cismindürür mani kovası

Çekerler kovayı suyu belirmez

Erenler kapısı, mürüvvet kapısı

Sıtk ile gelenler, mahrum gülünmez

Yunus bu manide gark oldu gitti

Geri gelmekliğe aklı belirmez