Tasavvuf Nedir ?

Tasavvuf
tasavvuf-nedir

Tasavvuf Nedir;

İnsan-ı kâmil ortaya çıkarmak için asr-ı saâdetten bu yana uygulanan manevi terbiye metodudur. Hedefi ise nefsi terbiye ve kalbi tasfiye etmek suretiyle kulu yakîni imana ulaştırmak, böylece bütün hal ve hareketlerini ihsan makamında gerçekleştirmesini sağlayarak Allah ın rızasına erişmesine vesile olmaktır. Öyleyse Tasavvuf Nedir ?

Ehl-i sünnet çizgisinden ayrılmayan, “her nefeste Allah-u Teâlâ ile beraber olma” hâlini koruyan ve gafletten sıyrılmaya çalışanlara “Mutasavvıf”, “Sûfî” (takip ettikleri terbiye yoluna ise “Tasavvuf”) denilmiştir.

Tasavvuf Hakkında Güzel Sözler

Tasavvuf güzel ahlâktır.” (Ebû Muhammed Murtaiş)

Tasavvuf, bir evdir kapısı şeriattır, sulhü olmayan bir cenktir. Yani hiç bitmeyen bir nefis mücadelesidir.” (Cüneyd Bağdâdî)

Ete kemiğe büründüm, yûnus diye göründüm. (Yunus Emre)

Hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır.  (Bayezid i Bistami)

Şimdiye kadar evliyadan yediyüz zat tasavvufun tarifi hususunda çeşitli sözler söylemişlerdir. Bütün bu sözlerin özü şu noktada toplanır ; Tasavvuf vakti en değerli olan şeye sarfetmektir. İnsanın kıymeti, idrak zekası, bu yolun büyüklerinin hakikatlerini anladığı kadardır. (Şeyh Ebu Said)

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.  (İmam Gazali)

Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir. (Cüneyd-i Bağdadi )

Bir dertli kul idim derman arayan… diye söze başladı Beyazid-i Bestami: Kalbime bir süvari gibi indim. Bütün ellerimle Hakk’ın kapısını çaldım., belâ eliyle çalmadıkça kapı açılmadı. Bütün dillerle izin istedim, hüzün diliyle istemedikçe izin verilmedi. Bütün ayaklarla O’na giden yolda yürüdüm. Yokluk ayağıyla yürüyemedikçe dergâhına varamadım…
Denildi ki, “Ey Bayezid! Nefsinden boş ol. Hiç ol da gel.” Yıllarca gayret ettim. Ve bir gün sükût edince baktım ve gördüm ki derdim, dermanım imiş… (Beyazid-i Bestami)

Allah’ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.
Hallac-ı Mansur

Kendimi arıyorum, gören varmı?
Erzurumlu İbrahim Hakkı

Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Cüneyd-i Bağdadi

Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.
Cüneyd-i Bağdadi