Şifa Duası

sabah-namazı
DUA
Şifa Duası

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’ın ismiyle sana okurum. Allah sana şifa versin. Ey insanların Rabbi, bunun ıstırabını giderip şifa ver. Şifa yı veren ancak Sen’sin. Sen’in şifândan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsân eyle! Âmîn. Rahmetinle ihsân eyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Ezâ veren her şeyden, bütün zararlı gözlerden ve hasetçilerden Allah Teâlâ sana şifâ versin. 

sifa_duasi-1024x835
ŞİFA DUASI

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

Hazret-i Âişe –radıyallahu anha-’dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

sifa_dua
ŞİFA DUASI

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Âişe –radıyallahu anha-’dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman:

sifa_dua-
ŞİFA DUASI -2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve riikatu ba’dina yeşfi sakimuna bi-izni rabbina.

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Dua: çağırmak, seslenmek, yardım istemek, manalarına gelir. İslamda ise dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etmesini, tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını dilemesi anlamına gelir.

Dua, insanoğlunun; sınırsız ve sonsuz kudretsahibi Allah ile kurduğu diyalog ve köprüdür. Dua aynı zamanda zikirdir, ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Dua ibadetin özüdür” buyurmuştur.  Başımız darda iken duaya sarıldığımız gibi nimete kavuşunca, sağlık ve rahat hallerimizde de ibadet ve duaya sarılmamız, Rabbimizi hep hatırda tutmamız kulluğumuzun gereğidir. Bunun içindir ki Kur’an’da: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” buyrulmaktadır. Yine birçok ayette canlı cansız bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiği bildirilmiştir.

Şifa Duası