Perşembe Gecesi Hangi İbadetler

Perşembe Gecesi Hangi İbadetler  yapılmalı ?
Perşembe gecesi Cuma’nın habercisi hayırlı ve mübarek bir gecedir.
Cuma günü Müslümanların bayramıdır.
Cuma gününün hazırlıklarını Perşembe gecesinden yapmak gerekir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]
(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı.
Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir)buyurulmaktadır. (İsfehani)
Hz. Muhammed (SAV) Perşembe gecesi ile ilgili şöyle buyurur:

“Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an meleklerin hazır bulunduğu bir andır.
O saatte yapılan dua makbuldür. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına, ‘Sizin için Rabb’ime istiğfar edeceğim, hele Cuma gecesi bir gelsin’ derdi.
Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl.
Birinci rek’atte, Fatiha ile Yasin Sûresini oku, ikinci rek’atte Fatiha ile Duhân Sûresini oku, üçüncü rek’atte Fatiha ile Secde Sûresini oku, dördüncü rek’atte Fatiha ile uzunca Tebâreke Sûresini oku. Teşehhüdü bitirdiğin vakit Allah’a hamdet, Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, bunu güzel yap.
Erkek ve kadın mü’minler için ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfar et.”

Perşembe Gecesi Hangi İbadetler makbuldur ?
Perşembe gecesi bol bol Peygamber Efendimize salavat getirmeliyiz.
Perşembe gecesi boy abdesti almak çok sevaptır.
Şükür namazı kılmak ve Kuran-ı Kerim okumak gerekir.
Önce boy abdesti alınır.
Sonra hacet namazına niyet edilir.
Namaz tamamlandıktan sonra Allah?tan hacet neyse o istenir.
Allah?tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürşid istenir.

Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
1. Rekâtta: Subhaneke, Fatiha, 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha, Ihlâs, Felâk, Nas.
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü , Allahümme salli , Allahümme bârik
3. Rekâtta: Subhaneke,  Fatiha, Ihlâs, Felâk,  Nas.
4. Rekâtta: Fatiha , Ihlâs , Felâk ,Nas
11053566_699007260208657_3198349059232452666_n