Nefes Tatyan Deyiş Semah İlahi

Nefes Tatyan Deyiş Semah İlahi : Halk Türküleri 2018 Enes Atlığ

Nefes Tatyan Deyiş Semah İlahiTasavvufi Halk Müziği örneği olan eser de, Veysel Karani hazretleri nin Muhammed (sav) e olan muhabbeti anlatılmıştır.

Nefes Tatyan Deyiş Semah İlahi

VEYSEL KARANİ

Annesinden destur aldı Karani

Kabe yollarını vardı boyladı

Gitti Muhammedi(sav) evde bulmadı

Yemen ellerinde Veysel Karani

Yemez haramı bilmez yalanı
O Resul Allahın sadık yaranı

Eninde abası deve yününden

Elinde abası hurma dalından

Tevhidi düşürmez asla dilinden

Yemen ellerinde Veysel Karani

M.ENES ATLIĞ (2018) ”Tasavvufi Halk Müziği” albümünden.

 İlahi, Nefes, Tatyan, Deyiş Ve Semahlar

Dini konulu bestelenmiş şiirlere ”ilahi” denmektedir.Tasavvuf Musıkısinin en yaygın formu ilahiler, ekseriyetle Tekke Musıkisinde okunur.

NEFESLER:

Özellikle Alevi Bektaşi çevrelerden derlenmiştir. Yöresel olarak Anadoluda Eskişehir, nefes ler konusunda çok içerik vermiştir. Bunun yanı sıra Trakya bölgesi ile de ezgi bakımından çok benzerlik vardır.

DEYİŞLER;

Kısaca Aşık edebiyatının halk müziği koludur. Tasavvufi tarafı az olmakla birlikte, dizelerin sonunda mutlaka şairin mahlası geçmektedir.

SEMAHLAR;

Şiir müzik ve raks üçlüsünün bir eseridir. Alevi Bektaşi halklarının örfleri müzik ve edebiyatından beslenir. Cem ayinleri ile kendine has ritüeller içinde yer alır. Semah, Alevilerde olduğu gibi benzer bir biçimde Mevlevilikte de vardır.

İçerik hazırlanırken TRT müzik dairesi yayınlarından yararlanılmıştır. ::: M.Enes Atlığ :::