Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri
Necip Fazıl Kısakürek

MÜSLÜMAN MUHARRİRİN VASİYETİ
Vasiyetim 11 maddeliktir:
1 — Cenazemde namazımı kılacak olanlardan başka kimseyi istemiyorum!
2— Cenazeme çiçek gönderil ecek olursa, onları cami aptesthanelerini tenzih fikriyle meyhaneye ve kerhane aptesthanelerinin kuburlarına atsınlar!

3— Cenaze alaylarında çalınan bando mızıkadan, bir C.H.P. hatibinin din aleyhindeki nutkundan fazla tiksindiğimizi biliniz!

4— Mezar taşım, yerden bir karış yüksekliğinde ve gayet sade olacak, üzerinde de bir tek kelime yazı bulunmayacak… Eğer istediğim gibi yazılabilseydi şöyle yazın derdim:
Burada yatan
Müslümanın göbek adı
AHMED’tir.
Hak rızası için
ona bir Fatiha
okuyunuz!

Necip Fazıl Kısakürek

5 — Gusul, kefen, tabut, dua, cemaat, tezkiye, merasim, defin, Kur’an; ve daha neler, neler; bana yalnız Şeriat’in yap dediğini yapınız, ve yapma dediğini yapmamak şöyle dursun, yap demediğini yapmayınız!

6- Mezarımda, sözüm ona bir fikir ve sanat adamının, sözüm ona bazı kıymetlerim ve faziletlerim hakkında nutuk vermeye başladığını görürseniz hemen ağzını tıkayınız ve ona deyiniz ki: “Bu sözleri söylemekle biçare Ahmed’in geçmiş ve gelecek bütün cedlerine ve torunlarına ağız dolusu sövmek arasında fark yoktur!” Ah, yalnız sükûtu; büyük, derin, muhteşem, hikmet ve gufran sükûtunu istiyorum!

7- Allah’ın rızasından başka muradı olmıyan bir kaç Müslümanı davet ediniz; onlardan toprağımın yanı başına çömelmelerini rica ediniz ve yetmişbin tevhit kelimesi okuyup Allah’ın beni affetmesi için adıma niyet ve hediye etmelerini isteyiniz!

8- Çocuklarıma benden beş on kuruş kalacak olursa, bunları borçlarıma yatırsınlar geriye de —muhal farz— bir kuruş bile artsa bunu kanun yollarından üzerlerine çevirdikten sonra, aralarında Şeriat ölçüsüne göre paylaştırsınlar! Allah’ın laneti, hakkını bu ölçüye göre almaya razı olmıyacak olan mirasçımın üzerinde olsun…

9 —Düşüncenin, duygunun, ilmin, sanatın, insanın cemiyetin son hikmet noktasını Allahın bir ve Peygamberinin hak olduğunda bulduğum günden evvel, eğer Şeriata aykırı birşey söyledim ve yazdımsa bunlardan hiçbiri benim değildir! Bunları inkâr ediyor, bunlardan istiğfar ediyorum! Ve son söz olarak şu kadar söylüyorum ki, düşüncenin, duygunun, ilmin, sanatın, insanın, cemiyetin son hikmet noktasının Allahın bir ve Peygamberinin hak olduğunda bulmayanlar beni sevmesin ve kendilerini bir fare ölüsünden daha murdar tanıdığımı bilsin…

10 – Bana Kur’an okuyunuz!
11 —Benim için “çok günahkârdı ama Allah ve Sevgilisine, iliklerine kadar bağlıydı…” deyiniz!

Necip Fazıl Kısakürek

13 Şubat 1948
Necip Fazıl Kısakürek | Çerçeve 2

Necip Fazıl Kısakürek