Nazar Duası

Nazar Duası

Eski türkçe de İsâbet-i ayna (göz değmesi) nazar değmesinden korunmak için Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kişi bunu okuduğu gün insan ve cinlerin nazarı değmez.
Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî.

“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin: MaşaAllah, lâ kuvvete illâ billah derse ona nazar isabet etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)

Nazar haktır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Nazarı yok saymak bugünki bilime de ters dir. Kaldı ki gözle göremediğimiz birçok şeyi (radyo, tv frekansları, kumandalar v.s) inkar edemeyiz. İslamda Kuran ve Sünnet de de ”nazar” açıklanmıştır.

Nazardan korunmak için; Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri okunabilir.
Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez)buyuruldu. (Deylemi)

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir.

Nazar Duası

Türkçe Okunuşu:

“Ve in yekedullezîne keferû leyuzlikûneke biebsârihim lemmâ semiu’z-zikra ve yegûlûne innehu le mecnûnun.”

Mânası:

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. «O delidir» diyorlardı.” (Kalem, 51-52)

Nazar hakkında birkaç hadis i şerif meali ;
(Nazar haktır.) [Müslim]
(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]
(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]
(Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) [Beyheki, İbni Sünni]
(Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının.) [Deylemi]
(Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.) [Müslim]