Mührü Şerif

Mührü Şerif

Peygamberlik mührünün günümüze ulaşmış şekli var mıdır kesin olarak bilinmemekle birlikte
bir kısım rivayetler de vardır.

Bu yüzden kesinlikle bu deyip resimleri dağıtmak uygun olmaz. Ülkemizde bilinen bir kaç çeşidi vardır lakin bunları:
Birisi ilham mı aldı,
uydurdu mu,
gerçek mi hayal mi bilinmemektedir.

Peygamber Efendimiz (asm)’in nübüvvet (peygamberlik) mührü. Mührü Şerif .

İslami kaynaklarda ve rivayetlerde Peygamber Efendimiz (asm)’in kürek kemikleri arasında bulunan bu işarete “nübüvvet mührü” ismi verilir. Peygamberimiz (asm)’in mührüne benzer peygamberlik işaretlerinin diğer peygamberlerde de olduğu, ancak Peygamberimiz (asm)’inkinin daha farklı olduğu el-Müstedrek tarafından Vehb b. Münebbih (ra)’den şöyle nakletmiştir:

“… Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki, onun sağ elinde peygamberlik beni (şamet’ün-nübüvve) olmamış olsun. Ancak bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunun istisnasını teşkil etmektedir. Zira Onun peygamberlik beni, (sağ elinde değil) kürek kemikleri arasındadır. Peygamberimiz (asm) bu durum sorulunca:

‘Kürek kemiklerim arasında bulunan bu ben, benden önceki peygamberlerin beni gibidir.’ ” [Tirmizı’nin Şemail isimli kitabının tercümesinden, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimiz (asm)’in Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 73] …” demiştir.”
Cabir b. Semüre (ra) anlatıyor:

“Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O, güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru idi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36) .”
Hz. Ali (ra)’nin torunlarından İbrahim b. Muhammed (ra) naklediyor:

“Dedem Hz. Ali (ra), Peygamber Efendimiz (asm)’in vasıflarını anlatırken, Resulullah’ın Hilyesi (güzel sıfatlar, süs, zinet, cevher, güzel yüz, suret, görünüş) hakkındaki hadisi bütün uzunluğu ile zikreder ve:

“Kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı. Ve O, peygamberlerin sonuncusudur.” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 38) derdi.
Ebu Nadre (ra) anlatıyor:

“Ashabdan Ebu Said el-Hudri’ye Resulullah Efendimizin peygamberlik mührünün nasıl bir şey olduğunu sordum. Mübarek sırtlarında gül tomurcuğu gibi bir et parçası olduğunu söyledi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976,, s. 42) .”

“İki küreği arasında peygamberlik mührü yer alıyordu. Bu mühür sağ omzuna daha yakındı.” (Huccetü’l-İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, II/820, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998)
Muhammed b. Müsenna, Muhammed b. Hazm, Şu’be Simak (ra)’dan:

“Cabir İbn-i Semure’nin şöyle dediğini duydum:

“Resulullah (asm)’in sırtında mühür gördüm: güvercin yumurtası gibi idi.” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, I/36, Hilal Yayınları, Ankara,1976,)
Selam ve dua ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir