Mehter Marşı Zikirli

Mehter Marşı Zikirli Mehter Marşı: Osmanlı İmparatorluğu’nun Askerî Bandosudur. Farsçadaki “mihter” kelimesinden türemiştir. İslamiyetten önce de Türk devletlerinde benzeri uygulamalar görülmüştür.
Osmanlı mehterinde; zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kös, davul, nakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almıştı. Bu çalgılarla icra edilen musiki ve şehadet, zafer, kahramanlık vs sözlü mehter, askere şevk vermekte ve bilhassa Davul sesleri düşmana korku vermektedir.

Mehter Marşı Zikirli

Mehterler:


mükemmel peşrevler çalardı. Alay düzen peşrevi, Hünkar Peşrevi, At Peşrevi, Elçi Peşrev bunlardandı. Göç borusu, Benefşei-zar, Şükufei-Zar gibi askerî bestelerimiz ve Cengi Harb gibi hücum havalarımız vardı. Batı müziğinin şah eserlerini yazmış olan Mozart, Bizet gibi besteciler mehter müziğinin etkisinde kalarak Türk Tarzında (Ala Turka) denilen besteler yapmışlardır. Bunlara Mozart’ın Türk Marşını, Bizet’in Arleziyen süitini örnek verebiliriz. Batı orkestraları, zilleri mehterden almışlardır.

Tevhid etsin dilimiz illallah hu
Pak olsun hem kalbimiz illallah hu
Sırlar görsün gözümüz illallah hu

Dervişler tevhid eder illallah hu
Kalbinin pası siler illallah hu
Erenler yolun güler illallah hu

Tevhid iman tapusu illallah hu
Gider narın korkusu illallah hu
Açar cennet kapusu illallah hu

La ilahe illallah hu
La ilahe illallah

Hindistan’daki Türkmen Bey’leri de mehtere benzer takımlar kurmuşlardır.

Genç Osman (mehter marşı) Enes Atlığ

Genç Osman Mehter (Türkü sözleri)
(Aman) Genç Osman Dediğin Bir Küçük Uşak
Beline Bağlamış İbrişim Kuşak (Of Of)
(Of Of) Askerin İçinde Birinci Uşak
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın İçine Girilmez Yastan
Her Ana Doğurmaz Böyle Bir Aslan Of Of
(Of Of) Kelle Koltuğunda Geliyor Kars’tan
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın Kapısın Genç Osman Açtı
Düşmanın Cümlesi Önünden Kaçtı (Of Of)
(Of Of) Kelle Koltuğunda Üç Gün Savaştı
Allah Allah Deyip Geçti Genç Osman (Of Of)

(Aman) Askerin Bir Ucu Göründü Van’dan
Kılıncın Kabzası Görünmez Kandan (Of Of)
(Of Of) Bağdadın İçinde Tozdan Dumandan
Toz Duman İçinde Kaldı Genç Osman (Of Of)

1, “Mehter Marşı Zikirli” hakkında görüş bildirdi

Yorumlar kapalı.