Kunut Duaları Fazileti

Kunut Duaları

Peygamber Efendimiz (sav) Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı ve bir rekat namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti ve iki rekât oldu. Allah (cc) Efendimize bir rekât daha kılmasını emretti. İşte Peygamberimiz üçüncü rekatı kılacağı sırada Allahın rahmeti tecelli etti. Peygamber Efendimiz o hal ve nur içinde iken, kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Ellerini tekrar kaldırarak tekbir aldı ve kunut dualarını okudu.

İşte elleri kaldırmak (vitir namazı) böylece sünnet oldu.

Vitir namazının fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden (Arapların o devirde en kıymetli dünya malı) daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.

Hadis i Şerifte, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
kunut-dualari2Anlamı:
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
kunut-dualari1Anlamı:
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.