Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi Duası

Kadir Gecesi Duası
Kadir gecesine ulaşınca (ramazan ayının son on günü) okunacak dua.

Peygamber efendimiz (sav) den hz Aişe (ra) annemize öğrettiği dua dır. Aynı zamanda tirmizi hadisidir.

Latinize Türkçesi: Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affva fa fu anni.

İngilizcesi: O Allah you are the pardoner and you love to pardon so pardon me.

Türkçesi: Allahım şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni affet.

kadir gecesi okunacak dua

Kuranı kerim in vahyedilmeye başladığı gecedir kadir gecesi. Tam günü bilinmemekle birlikte ramazan ayının son 10 günü içerisinde herhangi bir gün olduğu bilinmektedir.

Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin hakkında alimler hadis ve ayetler şöyle haber vermiştir.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.

Bazı nakillerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 4; Müslim, “Ṣıyâm”, 217; Dârimî, “Ṣavm”, 56).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir.