İslami Düğün Nasıl Olmalı

İslami Düğün Nasıl Olmalı ?

İslami Düğün lerde asıl olan, nikah akdinin ilan edilmesidir. Müslüman erkek ve kadınlar her konuda orta yolu aradığı gibi, evlilikte de orta yolu bulmalı ve aşırıya kaçmamalı dır.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kadınla dört şey için evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Öyleyse, sen dindarını al!”

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

İslami Düğün ler, zengin ve fakir ayırımı yapılmadan en kalabalık çevrenin davet edildiği toplantılar olmalıdır.

– İslami Düğün lerde erkek ve kadınlar ayrı yerde bulunmalıdır.

– Düğün yapılacak ortam, alkol ve müzik gibi haramlardan, abartılı masraflardan mutlaka arındırılmalı dır.

– Yemek vermek Sünnet’tendir. Herkese gücü nispetinde bir yemek ikram etmeleri tavsiye edilir. Etli bir yemek olması daha uygun olur.

– Gayrimüslime benzemekten, batı taklitçiliğinden uzak durmalı kendi dinine, örf ve adetlerine göre düğün yapmalıdır.

::alinti::

Hadisler:

“Ey gençler topluluğu! Gücü yeteniniz, evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan daha iyi korur, edep yerini de.
Gücü yetmeyen ise, oruç tutmalıdır. Çünkü orucun, şehveti kırma özelliği vardır.”
Alkame radıyallahu anh. Buhârî

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Dünya bir metadır. Onun en iyi metaı ise, saliha bir kadındır.”
İbn Amr radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Evlenen, îmanın yarısını tamamlamış olur, kalan yarısı hakkında ise Allahtan korksun!”
Enes radıyallahu anh. Taberânî.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Karısı olmayan adam yoksuldur, yoksul.”
“Çok malı olsa da mı?”
“Çok malı olsa da.”
“Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul!”
“Çok malı olsa da mı?”
“Çok malı olsa da.”
İbn Ebî Necih radıyallahu anh. Buhârî.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kadınla dört şey için evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Öyleyse, elleri toprak olası, sen dindarını al!”
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

Evlenmiştim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
“Kiminle evlendin?”
“Dul bir kadınla…”
“Neden dul kadınla evlendin. Onun seninle, senin de onunla cilveleşeceğiniz bakire yok muydu?” buyurdu.
Câbir radıyallahu anh. Buhârî.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Evlenme işi için, iki kişi arasında aracılık yapmak, en üstün aracılıklardandır.”
Ebû Ruhm radıyallahu anh. İbn Mâce.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Dul, kendisini evlendirme hususunda velîsinden daha yetkilidir. Kızdan izin istenir, susması izin sayılır.”
İbn Abbas radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kadınlarınızın hayırlısı ile evlenmeye bakın. Denginiz olanlarla evlenin! Birbirlerine denk olanları evlendirin.”
Aişe radıyallahu anha. İbn Mâce.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bu evlenmeyi duyurun! Evlenme işlerini mescidlerde yapın! Üzerine de defler çalın! Çünkü, helâl ile haramı ayıran şey, onu duyurmaktır.”
Aişe radıyallahu anha. Rezîn.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatımayı, bir yatak, bir su kabı ve bir de içi ot dolu bir yastıkla gelin gönderdi.
Atâ radıyallahu anh. Nesêî.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Düğün yemeği birinci gün haktır, ikinci gün sünnettir, üçüncü gün ise gösteriştir. Her kim gösteriş yaparsa, Allah onu herkese açıklar.”
İbn Mesûd radıyallahu anh. Tirmizî.

474. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“En kötü yemek, zenginlerin çağırılıp, fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeğidir. Kim davete gelmezse, Allah ve Resûlüne âsi olur.”
Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.

İslami Düğün Nasıl Olmalı ? yazısı. İslami Düğün Nasıl Olmalı