İslam’da Tarikatlar Zikir Ve İlahi

İslam’da Tarikatlar Zikir Ve İlahi

Tarikatlar;

Her dinde ve hatta kainatta bir disiplin vardır. İslamda da disiplin Tarikat tır.

“Vele ki vele bistekamu alet tarika”

Buyuruyor Cenab-ı Allah;

“Onlar tarikat üzerine istikamet tutsalar, biz onları öyle bir membadan içirecektik ki”

“ma en gadeka”: onlara bir sudan içireceğiz

– Tarikat üzerine istikamet tutanlar için karşılık bir su içirtmek mi olacak?

Oradaki su öyle bir sudur ki; şimdiye kadar kimse içmemiştir, ancak tarikat üzerine istikamet tutanlar içindir. İçirildikleri takdirde onlar öyle bir ruhaniyete ve nuraniyete mazhar olurlar ki, Huzur-u Bari’de Cenab-ı Hakk’ın huzuruna yetiştiklerinde, onlara öyle bir içecek takdim olunur ki emsali bulunmaz. O huzurda içilecektir. Padişahın huzurunda şerbet dağıtılıp içirildiği gibi Allah’ın huzuruna varıldığı vakitte, Cenab-ı Hakk’ın o huzura varanlara takdim edeceği bir şerbet vardır. Ondan dolayı Kur’an-ı Kerim’de anlatılmak istenen budur. Yoksa yeryüzünde herhangi bir pınarın adı değildir.

“Şanım hakkı için onları suvaracağız”
tasavvuf-nedir

Zikir ve İlahi:

Tasavvuf yolunda bir digger meşk ise zikir ve ilahilerdir. Genellikle tekkelerde her tarikatın kendine mahsus zikir şekli vardır.

Bilhassa namazlardan sonra Kuranlar okunur, tövbe ve salatlar çekilir, ilahiler okunur. Ehil kimseler dervişler ve zâkirler, zikrin ritmine uygun ilâhiler okur. Ve dinî mûsiki eserlerini zâkirbaşı idare eder. Dervişin zâkirbaşı olabilmesi için binlerce ilâhinin best eve güftelerini bilmesi, geniş bir mûsiki bilgisine sahip olması, zikri idare kabiliyetine sahip olması gerekir. Zâkirbaşı, okuyacağı ilâhilerin güftelerini içinde bulunan ayın, zikrin ve dersin özelliklerini göz önüne alarak ona göre seçmesi gerekir. Meselâ muharrem ve safer aylarında ilâhilerin konusu Hz. Hüseyin’in şehâdetini tasvir eden şiirlerden ya da bu anlamdaki mersiyelerden seçilir. Rebîülevvel, rebîülâhir aylarında daha çok Hz. Peygamber’i konu alan, onu öven güfteler üzerine bestelenmiş ilâhi ler okunur.

semazen

Beste ve güfteleri Enes Atlığ’a ait ” gelin Allah diyelim” albümünde bulunan ilahilere, ilahi sözlerine, notaları ve karaoke altyapılarına buradan ulaşabilirsiniz. Farklı sekmede açılacaktır.

1, “İslam’da Tarikatlar Zikir Ve İlahi” hakkında görüş bildirdi

Yorumlar kapalı.