İntisabım ta ezelden

İntisabım ta ezelden
İntisabım ta ezelden Rufai klasikleri / İlahi – Tasavvuf Musikisi. Enes Atlığ
İntisabım ta ezelden ilahi sözleri :

İntisabım ta ezelden dir Cenab-ı Ahmed’e,
Varis-i sırr-ı nebi sultan-ı gavs-i emcede,
N’ola böyle fahredersem essala aşıklara,
Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmedi.

İntisabım Ta Ezelden  

KUTB-ÜL AKTÂB Seyyid Ahmed Er Rufai (k.s) :
Rifâî Tarikatı’nın kurucusu, piri, büyük mutasavvıf Seyyid Ahmed er-Rifâi kuddise Sirruhu, (512-578/118-1182) yılları arasında yaşamıştır. Neseb-i Şerifleri İmam Hüseyin bin Ali (ra) ya vasıl olur. Ahmed er Rifâî’nin Hazreti Hüseyin Radiyallahu Anh soyundan gelen bir SEYYİD olduğunda bütün kaynaklar birleşir. Babası Seyyid Ali, Annesi ise Ebu Eyyûb el Ensarî’nin torunlarından Fatıma el Ensarî’dir.

İlk eşi Hatice binti Ebi Bekir el Vasıt- en Neccavi’den Fatıma ve Zeynep adlı iki kızı olmuş, eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Rabia’dan sonra Salih isminde bir oğlu olmuş ve küçük yaşta vefat etmiştir. Nesli iki kızı ile devam etmiştir. Fatıma’dan İbrahim Azeb (609) ve Ahmed-el Ahdar (645) adlıdevrainde meşhur olan iki Sûfî, Zeyneb’den ise ikisi kız, altısı erkek torunları olmuştur. Bunlardan İzzeddin AHMED Sayyad (574–670) Rurâîye’nin Sayyadiye kolunun kurucusu olup, Rifâî Tarikatının İslâm âlemine yayılmasında tesiri olmuştur.

Ahmed-er Rifâi, Şeyh Aliyyül Vasıtî Kuddise Sirruhu’dan hem icazet aldı, hem de hırka giydi. Vasıtî Onun için : “Herkes üstadıyla, ben ise talebem Rifâi ile iftihar ederim” demiştir.

Eserleri:

 • el-Hikemü’r Rufaiyye
 • en-Nizamü’l-Has li-Ehli’l-İhtisas
 • Hadis-i Erbain Şerhi
 • el-Burhanü’l-Müeyyed
 • el-Mecalisü’s-Seniyye
 • el-Eş’ar
 • el-Ahzab ve’l-Evrad
 • Mecalis-i Ahmediyye
 • Kitabü’l Hikem
 • Ahzabu’r Rufaiyye
 • es-Sıratu’l-Müstakim
 • er-Rivaye
 • et-Tarik İlallah
 • el-Akaidü’r-Rufaiyye
 • Şerhü Tenbih
 • Tefsirü Sureti’l Kadir
 • Rahiku’l Kevser
 • Bahçe fi’l Fıkh

::alıntıdır::

 

1, “İntisabım ta ezelden” hakkında görüş bildirdi

Yorumlar kapalı.