İlmihal İndir

İlmihal İndir

İlmihal ; İlmihal İndir
her Müslümanın, inanç, ibadet ve ahlâk ile ilgili öğrenmesi ve yapması lâzım olan bilgiler veya bu bilgileri anlatan kitaplara verilen isimdir.
Sözlükte ilm-i hâl “davranış bilgisi” anlamına gelir. Terim olarak “iman, amel, muâmelât (günlük yaşayış), konuları, yer yer büyük peygamberler, ayrıca Resûl-i Ekrem’in hayatına dair özlü bilgileri içeren el kitabı” diye de tanımlanabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı mızın yayınlamış olduğu iki ciltlik İslam İlmihali linktedir.

BURAYA TIKLA İNDİR  İlmihal İndir (farklı sayfada sıkıştırılmış zip dosyası halinde açılacaktır)

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “İlim taleb etmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır.” buyurmuştur. Burada öğrenilmesi istenilen bilgiler, ilmihâl bilgileridir. Bunları öğrenmeyen dînin emirlerini doğru olarak yapamaz. Çocuklarına öğretmeyen, onlara karşı dînî ve insânî vazîfesini yapmamış olur. Bu bilgileri anlatan kitaplara ise, ilmihâl kitâpları denir. Bu kitâplar fazla teferruâta, inceliğe girmeden din bilgilerini lâzım olduğu kadar anlatırlar. Ehli Sünnet dört hak mezheb olan Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinden herbirine âit ilmihal kitâbı vardır.

Mezheplerde itikadi konularda farklılık yoktur. Sadece ameli konularda mesheplere bağlı olarak küçük nuans farkları vardır.

örneğin:

Namazda ettahiyyatü okurken bir meshepte işaret parmağını kaldırmak sünnet iken diğerinde illa da gerekli değildir. Lakin her meshepte de namazda ettehiyyatu okumak gereklidir ” gibi” .

İtikatda farklılık göstermeyen ve amel de cüzi farklılık gösteren bir başka bir örenk ve sebep sonuç ilişkisi aşağıdadır.

İtikat ve amel diye iki kısımdan meydana gelen İslam dininde, mezhepler, ameli (pratikte yaşanan) kısımları mevzu olarak ele alır. Birden fazla mezhebin meydana gelmesi, nazari prensiplerin mezhep imamlarınca farklı anlaşılmasından ileri gelmiştir. (Mektubat, s. 449)

Mesela Hz. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz namaz kılarken mübarek alınlarına taş batar ve alınları kanar. Hz. Aişe (r.a.) validemiz taşı Peygamber (a.s.m.) Efendimizin alnından alarak yere atarlar. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz yeniden abdest alarak namazlarını kılarlar. Peygamber (a.s.m.) Efendimiz yeniden abdest aldıklarına göre abdestleri bozulmuştur.

Hanefi mezhebi imamı, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri ile Şafii mezhebi imamı, İmam Şafii Hazretleri abdesti bozan meseleleri ele alırken bu meseleyi değerlendirirler. İmam-ı Azam Hazretleri, “Peygamber (a.s.m.) Efendimizin alnına batan taş kan çıkardığı için Resulullah (a.s.m.) Efendimiz abdest almıştır”hükmüne varırken; Şafii Hazretleri abdestin bozulmasını Hz. Aişe (r.a.) validemizin Peygamber (a.s.m.) Efendimizin alnına dokunmasına bağlamıştır. Böylece Hanefi mezhebinde az bir kan abdesti bozan sebeplerden biri olurken, Şafii mezhebinde kadının temasıyla abdestin bozulması kaide olarak benimsenmiştir. Görüldüğü gibi her iki hüküm de doğrudur ve haklı bir gerekçeye dayanmaktadır.

Birçok fıkhi konu da İlmihal kitaplarında yazar ve Müslümanlar buna göre amel edebilirler.

1, “İlmihal İndir” hakkında görüş bildirdi

  1. Geri bildirim: Tasavvuf - Enes Atlığ

Yorumlar kapalı.