İlahi Sözleri Tevhid

İlahi Sözleri Tevhid

Derde Derman İsteyen
Hakkı Tevhide Gelsin
Canı Rahat İsteyen
Hakkı Tevhide Gelsin

Dağlar Taşlar Gökler Yerler
Arş’da Melek Tevhidde
Kulda Tevhide Gelsin

Günahım Yeter Diyen
Hakkı Tevhide Gelsin
Huzuru İflas Eden
Hakkı Tevhide Gelsin

Madde,Mana,Gerçek, Rüya
Cümle Dünya Tevhidde
Kulda Tevhide Gelsin

Müşkülde Kalan Kişi
Hakkı Tevhide Gelsin
Açar Cennet Kapısı
Hakkı Tevhide Gelsin

söz/müzik: Enes Atlığ

İlahi Sözleri Tevhid

Tevhid Nedir ?

sözlükte, bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, onu bir olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak tevhid, mutlak anlamda Allah’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eder. Tevhid; Allah’ı zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek kabul etmek; eşi, benzeri, yardımcısı, ortağı, babası, oğlu olmadığına iman edip ibâdet ile de O’nu birlemektir. Yani ibâdeti O’ndan başkasına yapmamak ve yalnız O’na tahsis etmektir.

Tevhid ayrıca ;
ALLAH AZZE VE CELLE NİN İNSANI KENDİSİNDEN DOLAYI YARATTIĞI ŞEYDİR. YANİ ALLAH SÜBHANE VE TEALA’NIN İNSANLAR TARAFINDAN BİRLENMESİ ALEMLERİN YARADILIŞ GAYESİDİR.

Kelime-i Tevhid Nedir ?

Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile “Allah’ı bir kılmak, eşi ve ortağı olmadığına şahit olmak” anlamına gelmektedir. Kelime-i Tevhid Lâ ilahe illallah sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir.

“Lâ ilahe illallah” cümlesi ifade ettiği anlam ile İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Kelime-i Tevhid; İslâm dininin temel rüknüdür. Yani Cenab-ı Hakk’ın uluhiyyetini, yaratıcılığını, Rabliğini, saltanatını ve hâkimiyetini sadece O’na tahsis etme kaidesidir.

Şu kategoriye gönderildi: blog