Hilalin Sancaktarı-Şiir

Hilalin Sancaktarı-Şiir
HİLALİN SANCAKTARI

Sabah 4 sularıydı dağın üstünde perde

Ufuktan yıldırımlar selam çaktı mehmede

Rüzgarlar fısıldadı yapraklar dile geldi

Öyle bir selamki bu sanki gaibden müjde

 

Bir makam hazırlandı hemde ne âli makam

İmrendi tüm kainat dondu zaman ve mekan

Mehmed anladı o an artık kavuşma vakti

İmanlı gönüllere işte bu düğün bayram

 

Atası Çanakkale daha ötesi Bedir

Mehmedim iyi bilir iman nedir aşk nedir

Çiğnetmez namusunu can verir aslan gibi

Bilir ki bekler onu hz Ömer ve Ali

 

Hilali aydınlatan bayrağa şan verensin

Yok ki onda bir iman kâfir bunu ne bilsin

Kül olmak gübre olmak onun alnında yazan

Cehennemin dibinde kaynıyor ona kazan.

 

Hilalin sancaktarı ataların gibisin

Ay yıldızlı bayrağa şan veren Mehmedimsin

Titriyor adını duyunca cümle küffar

Vatan sana emanet vatan sana minnettar

Enes Atlığ

Hilalin Sancaktarı-Şiir

Sancaktar; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Sancağı (bayrak) taşıyan kimse.

ÇanakkaleÇanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Çanakkale Harbi

BedirBedir Savaşı, Hz. Peygamber (s.a.v) ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş (2/624). İslam ordusunun bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça ifade edilmektedir (Âl-i İmrân 3/123-125; el-Enfâl 8/9-12, 17).

İlk Savaş Bedir