Fatiha Suresi

Fatiha Suresi nin Faziletleri

-Fatiha Suresi Rabbinizden bir öğüt gönüllerdeki dertlere bir şifadır. (yunus suresi 57)

– Kur’an daki en büyük sure Fatiha suresidir. (1500 hadis)

– Bütün dertlerin şifası Fatiha suresindedir. (Beyhaki)

– Fatiha okunan ev bereketli olur, fakirliği giderir. (S.Buhari-Darimi)

– Fatiha suresi ölümden başka her derde şifadır. (S.Buhari-Darimi)

– Fatiha okunan eve şeytan girmez. (S.Buhari-Darimi)

Fatiha Suresi nin Açıklaması

Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir.

 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
 • Hamd; O alemleri Rabbi,
 • O Rahmandır ve Rahimdir.
 • O din gününün maliki Allahın !
 • Sadece sana ederiz kulluğu, ibadeti; sadece senden dileriz yardımı ya Rab !
 • Hidayet eyle bizi doğru yola !
 • O kendilerine nimet verdiğin saadete erenlerin yoluna, O gadap olunanların ve sapkınların yoluna değil ! (Amin!) Ya Rabbi duamızı kabul buyur.

Fatiha Suresi nin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahiym

 • El hamdü lillahi rabbil alemin
 • Er rahmanir rahiym
 • Maliki yevmid din
 • İyyake na’büdu ve İyyake nesteıyn
 • İhdınas sıratal müstekıym
 • Sıratallezine en amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veled dallin.
 • (Amin)

Fatiha ve Anlamı Video

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ () الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ () إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ () اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ () صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ.()

 

İmam Buhari Rahmetullahi Aleyh Kimdir ?

İslam ümmetinin Kur’an’dan sonra yeryüzünde en sahih ve güvenilir olarak kabul ettiği kitabın yazarıdır. Bu kitaptaki hadisler imam Buhari’den önce yaşamış âlimler tarafından da sahihliğinde şüphe edilmemiştir. İmam Buhari’nin kitabının asıl ismi, Camiu’s-Sahih’tir.

Müslümanlar arasında itikadi, ameli ve ictimai her türlü meselelerde en çok ittiba edilen güvenilir eserler olarak kabul edilen kütübü sitte içinde en sahih olan, şüphesiz İmam Buhari’nin Camiu’s-Sahih’idir. Bütün Müslümanlar Kur’an’dan sonra en sahih kitap olduğu konusunda icma etmişlerdi