Enes Atlığ Vakt-i Seher

Enes Atlığ Vakt-i Seher
(ilahi sözleri, videosu, mp3, lyric video, ilahi karaoke müzikleri, nota)

Vakti Seher Sözleri;

Coşa gelir dağ ile taş feryad eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telaş feryad eder vakt-i seher

Ol demde gül handan olur bülbül görüp nâlan olur
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher

Ol demde zizâr eder dilber arz-ı dîdâr eder
Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher

Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayat
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
Ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher

Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Hu hu deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher

Ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
Olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher

Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher

OSMAN HULUSİ EFENDİ (K.S)

Enes Atlığ Vakt-i Seher Lyric Video

Osman Hulusi Efendi Kimdir ?

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri‘nin soyu ve evlatları yazımızda da bahsettiğimiz üzere, Somuncu Baba Hazretleri’nin nesli oğulları Yusuf Hakîki ve Halil Taybi vasıtası ile günümüze kadar ulaşmıştır. Bu soydan âlim ve fâzıl zâtlar yetişmiştir. 20.Yüzyılın tanınmış simâlarından âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve divân şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi de Somuncu Baba’nın neslinden gelen bir Allah dostudur. 1914-1990 yılları arasında Darende‘de yaşayan Osman Hulûsi Efendi soy bakımından 12. batından Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri‘ne oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimiz(sav)’in soyundandır. Yani Seyyid’dir. Babası Somuncu Baba ahfâdından Es-Seyyid Şeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid İbrahim Taceddin-i Veli soyundan Fâtıma hanımdır. (alıntıdır)