El-Hak

el hak            

El-Hak 

Bir ruh ki parçalanmış, birçok cisme bölünmüş

Karakter, meslek, meşrep, farklı kader örülmüş

Madem ayrılıkta azap, birlikte hep rahmet var

Olsun yaratılmışlar, taşı kenetli duvar

 

Çözülüp yılgınlaştık, gücümüz elden gitti

Oysa muhabbet kapısın, her daim dostluk açtı.

Gül kardeşine gülü sunmayı unutmuşuz

Ayrı yörüngelerde, serseri bulutmuşuz.

 

Selam sana kardeşim, Es Selamun Aleyküm

Sırtındaki kamburun, benimde olsun yüküm

Haşr olurmuş herkes sevdiği dostlarıyla

Sivad-ı a’zam üzere , olmayı nasip eyle

Enes Atlığ / 2015

 

Sevad-ı a’zam ne demek ?

Sevad-ı a’zam;  Allahü Teala’nın emirlerini yerine getiren, Resulullah’ın (s.a.v.) sünnetine sıkı sıkı sarılan ve ondan sonra da Hulefa-i Raşidinin ( aleyhimürrıdvan) yolundan gidenlerdir. Yeryüzünün mamur hiçbir tarafı sevadı azamdan asla boş kalmaz.

Bir hadis-i şerifte:

Ümmetimden daima hak üzere ve galib bulunan bir taife (zümra) kıyamete kadar hiç eksik olmayacaktır. buyurulmuştur. ( Sahih-i Buhari)

Diğer bir hadis-i şerifte:

Her asırda ümmetimden sabıklar (hayırda yarışanlar) olacaktır. buyuruldu.(Hakim et-Tirmizi)

Kaynak: Şiratül İslam Kitabı

Haşr ne demek ?

Haşr;

Haşrin sözlük manası, dirilmek ve  toplamaktır; Mahşer de toplanılan yerin adıdır. Dini terim olarak ise haşir, kıyamet gününde ölen tüm insanların bedenen ve ruhen ahiret günü için dirilmesidir.

Haşr yani dirilme olayı  sadece ruh ile değil, ruh ve cesetle birlikte olacaktır. Ahiretin varlığının ispatı konusunda da işaret edildiği gibi, insanları yoktan var eden Allah’ın onları, çürüyüp toprak olduktan sonra çürümüş parçalarını bir araya toplayıp diriltmeye de gücü yeter.

Kur’an-ı Kerimde: “İnsan zanneder mi ki, biz onun kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğiz. Evet biz, parmak uçlarını bile derleyip iade etmeğe kadiriz.” (Kıyame / 3-4) buyurulur.