Aşura Günü Edepleri Faziletleri

Aşûra Günü Ne Yapmalı, Nasıl Geçirmeli ?

Aşura Günü Edepleri Faziletleri

Başlanmamış-Oruç-İçin-Kefaret-Gerekli-Mi
Aşure Günü Edepleri

Nebilerin, salihlerin ve şehitlerin sevabını kazandıran Efendimizin (asm) sünneti
AŞÛRA ORUCUNU unutmayın! Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse Aşûrâ gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür. Ebu Hureyre ’den (ra)

Aşure günü sadaka vermeyi ihmal etmeyin!

“Her kim Aşûra günü malından bolca harcarsa, Allah-ü Teâlâ senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler.” (Beyhâkî)

Aşûre günü mutlaka bir yetime yardımda bulunun!

“Aşûra Günü bir yetimin başını okşayan kimseyi, Allah-u Teâlâ o yetimin saçındaki her kılı için cennette bir derece yükseltir.” (Şir’at’ül İslam)

Aşûre günü bir kişiye bile olsa iftar verin!

“Bir kimse Aşûra günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed (asm) ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur.”(Şir’at’ül İslam)

Aşûre günü mutlaka boy abdesti alın!

“Kim aşure günü yıkanırsa, Allah-ü Teala katında annesinden doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.”(Şira’t’ül-İslam)

Aşûra günü aile, akraba ve komşulara ikramda bulunun!

“Her kim Âşûra günü kendini ve ailesini bol bol yedirip içirirse, Allah o kimseye bütün sene bolluk ihsan eder.” (Beyhakî , Îbn Abd’ül Ber )

Aşûra günü sıla-i rahim yapın!

Akraba ile alakasını kesen bir kişi, aşure günü akrabasını ziyaret ederse,Allah- Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya (as) ile İsa (as)‘ın sevabını nasip eder ve cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yan yana kılar.(buyurup, orta parmağı ile başparmağını birleştirdi) (Şira’t’ül-İslam)

Aşure günü hastaları ziyaret edin!

“Aşure gününde bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur

Aşûra günü bir ilim meclisine uğramayı ihmal etmeyin!

“Bir kimse, bir âlimin meclisine veya Allah-u Teâlâ’nın zikredildiği yere Aşûra günü gelip onlarla bir saat (bir müddet) oturursa (onlara iştirak ederse), o kimseyi cennete koymayı Allah-u Teâlâ üzerine almıştır.” (Şirat’ül İslam)

Aşûra günü bol bol selâmlaşın!

“Aşûra günü on Müslüman’a selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi olur.” (Şira’t’ül-İslam)

Aşûra günü 1000 tane ihlas suresi okumayı unutmayın!

O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhet’ül- Mecalis)

Hadisler;

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]
(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medine’de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aşure Tarifi (aşure nasıl yapılır) BURAYA TIKLA 

 

2 hakkında “Aşura Günü Edepleri Faziletleri” görüş

  1. Geri bildirim: Aşure Nasıl Yapılır

Yorumlar kapalı.