Ashab-ı Kehf ‘in Duası

Ashab-ı Kehf ‘in Duası

OKUNUŞU: Rabbenâ âtina min ledünke rahmetev-ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

(kehf 18-10)

ANLAMI: Rabbimiz bize tarafından rahmet hibe et ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlarki;

Evlatlarınıza ashab-ı kehf in isimlerini öğretin. Çünkü onların isimleri bir evde bulundurulursa o ev yanmaz,

bir eşya üzerine yazılırsa o eşya çalınmaz,

bir hayvan üzerinde bulundurulursa o hayvan kaçmaz,

Ashab-ı Kehf in isimleri bir bez parçasına yazılıp yangında ateşin ortasına atılırsa yangın söner. (Tefsîri Nîsaburi)

 

Ashab-ı Kehf ’in isimleri:

Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştetayyüş, Kıtmir.

Ashab-ı Kehf Hikayesi :

Ashab-ı Kehf (yedi uyurlar) in hikâyesi Kur’an’da geçer. Hikâyede sözü edilen altı genç insan, hükümdara olan yakınlıkları ile bilinirler. Bu gençlerin isimleri Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Sazenuş’tur. Hükümdar putperesttir ve herkesin putperest olmasını istemektedir. Altı genç ise Allaha inanmaktadır. Bunu öğrenen hükümdar gençleri yanına çağırır ve inandıkları dinden vazgeçmelerini ister ama gençler bu çağrıya kulak asmaz ve hükümdarı kendi dinlerine davet ederler. Bunun üzerine hükümdar gençlere zaman tanır. Gençler en doğrusunun hükümdardan uzaklaşmak olduğunu düşünür ve saraydan ayrılırlar. Şehre yakın bir dağ yönüne giden gençler yolda bir çobanla karşılaşırlar. Çobanın bir de köpeği vardır, adı da Kıtmir’’dir. Çoban gençlere bir mağara gösterir ve gençler bu mağaraya sığınırlar. Çoban da köpeğiyle birlikte mağarada gençlerin yanında kalır. Gençler burada dua eder ve merhamet dilerler.

4786_ashabi_kehf1

Gençlerin kaçtığını öğrenen hükümdar, gençlerin saklandıkları mağarayı bulur ve mağaranın girişini gençler oradan çıkamasınlar diye ördürür. Gençler ölmez ve yüzyıllar süren bir uykuya dalarlar.
Gençler yüzyıllar sonra uyanır. Zamanın farkında değillerdir. Gençlerden Yemliha, şehre gidip yiyecek alacaktır ama hükümdara yakalanmamak için kılık değiştirir. Şehre ulaştığında şehri çok değişmiş bulan Yemliha, bir şeyler almak için para çıkarır. Oysa para yüzyıllar öncesine aittir. Bu durumdan şüphelenen satıcı Yemliha’yı yeni hükümdara götürür. Yeni hükümdarda Yemliha ve arkadaşlarıyla aynı dine mensuptur. Bu nedenle Yemliha’yı bırakır. Arkadaşlarının yanına dönen Yemliha durumu arkadaşlarına anlatır. Bu olaydan sonra mağarada kayboldukları ya da yeniden uykuya daldıkları söylenir.
Bu olay Hıristiyanlıkta da yeniden dirilmeye örnek olarak anlatılmaktadır. Kur’an’da ise, Kehf suresinin pek çok ayetinde bu olaydan bahsedilmektedir.