Ali Şeriati

Ali Şeriati

Ali Şeriati ve diğerleri. Kâinatın Efendisi’ne “HAZRET” demeyenler

ali-seriati  ayetullah-humeyni_38318

Herkes herşeyi bilemez !

İnsan, branşlarında uzman olduğuna inandığı ve tecrübeleri ile hayatta karşılığını bulduğu alimlerin çalışmalarına tabi olur. Her ilmi bilmek ilmin yaratıcısı Allahın sıfatıdır.

Kişi bir söz söyleyecekse söze
– Bence !!! diye başlamamalı. Bu ilme, alime hakaret ve nefsine iltifattır.

Şu lanet olasıca facebook ta ve sosyal medyada lakırdı yaparken BÜYÜK bir söz söylerken kim ne demiş bir bakmak gerekir.

Kendi cüzi bilgilerimizle de tartmak, yinede – Bence…. diye söze başlamamak gerekir.!

Bebeğin, sobanın elini yakıp yakmayacağını tecrübe etmesine gerek yoktur. Anne babası cısss der. Olmadı eline bir şaplak atar ve onu ATEŞ den korur. Alimler (imamlarımız) de bize aynı şeyi yapar. Ömürlerini adadıkları, yıllarını verdikleri ilimleri ile bize yol gösterirler. Eğer 10 alimin 9 u Şia takiyyeci ve sapık diyorsa bu iş bitmiştir. Sapıkla Vahdet olmaz.

Ali Şeriati şii dir. Ve hem itikadda hem amelde sapıktır. Dolayısı ile Gavurdan daha gavurdur. Kaldı ki şia yı bile zorlayan görüşleri vardır. Şia nın en büyük meziyeti ”miş” gibi görünmektir. Ülkemizde de çok büyük lobi ye sahiptirler. Yıllarca Alevi vatandaşları kendilerine banzetmeye çalışmışlardır. Oysa ki Anadolu Aleviliği nin şia ile alakası bile yoktur. Bunu bir nebze başarabilmiş lakin amaçlarına ulaşamamışlar dır.

Şimdi ise daha büyük bir silahla KURAN MEALCİLİĞİ ile işe koyulmuş ve büyük ilerleme katetmişlerdir. Latinize türkçe ile meal okuyup anlamaya zorlanan kişi, bırakın Kuranı anlamayı İmanını bile kaybetme tehlikesindedir. Kuranı anlamanın en iyi yolu Tefsirden geçer. Alimlerimiz Tek ayet için sayfalarca tefsir yazmışlardır.Ülkemizde bırakın Arapça yı, Fıkıh, Tefsir, Kelam, Hadis vs geçtik İLMİHALİNİ BİLMEYEN Türkçeyi bile 20 kelimeyle konuşan insanlarız.

İş böyle iken;

Reşid Rıza, Cemalettin Afgani (kendisi afgan değil iranlıdır) Ali Şeriati gibilerin reklamı neden yapılır?

Ali Şeriati Kendisine, Meyhanede gebermek nasip olan melunu melainin tekidir. Din ile yada İslami ilimlerle uzaktan yakından alakası yoktur. Şah a karşı çıkıp Humeyni taraftarı olduğu için yüceltilmiş Şii den de sapık bir oryantalistdir. Sahabeye saygısız, Allah(cc) a sıfat takan(put=calus) bir adamdır.

resit-rizacemaleddin  muhammed-abduh

Malum, Şiîlikte takiyye diye bir şey var. Takiyye, gerçek inancını gizleyip, inancına ters şekilde konuşmaktır. Bizim dilimize bu “Acem yalanı” olarak yerleşmiş. Onun için, çok yalan söyleyen birinin sözüne inanılmaması icap ettiğini anlatmak için, “ Boşver canım. Onunkisi düpedüz acem yalanı” derler.

Vahdetten, ittihadı islamdan vs bahseden kardeşlerim bilsinlerki bu iş İtikadda ya da amelde olmaz. Coğrafyada hiç olmaz Ekonomide, ticarette, siyasette vs olur. Aklı başında hiç bir müslüman Şia ya teveccüh göstermez. Şia bir mezhep değil bir sapıklık cephesidir. Ümmetin en büyük belasıdır.

Ülkemizde de Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan, İhsan Eliaçık vs gibi şubeleri vardır.

mustafa-islamoglu_27198  ihsan-eliacik-kimdiriskender-evrenesoglu

Ehl-i sünnet itikadı ve diğer doğru bilgiler bilinirse, bunun zıddını savunanların sapık oldukları anlaşılır. 

Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları şunlardır:

1- Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, mesela hayır Allah’tan, şer şeytandandır demek veya kaderi inkâr etmek,
2- İman artıp eksilir demek, [İman nuru, kuvveti artıp eksilir demeli.]
3- Allah Arş’ta demek. İstiva kelimesine yanlış mana verip Allah Arş’a oturdu demek,
4- Kabir sualine, kabir azabına, şefaate, sırata, hesaba veya mizana inanmamak,
5- Allah gaybı, enbiya veya evliyasına bildirmez demek,
6- Evliyanın kerametini inkâr etmek,
7- Eshab-ı kiramın hepsi cennetlik iken, herhangi birini kötülemek, (Ben Muaviye’yi sevmem demek)
8- İki kayınpederi [Hazret-i Ebu Bekir’le, hazret-i Ömer’i] diğer sahabelerden üstün bilmemek. İki damadı [Hazret-i Osman’ı sevmemek.
9- Miracın, ruh ve bedenle birlikte olduğunu inkâr etmek.
10-Bugün için, dört hak mezhepten birinde olmamak. (Bütün mezhepleri tahkik ederim, doğru olanı alırım) veya (Mezhebe girmemeyi caiz görürüm) demek, yani mezhepsizliği de caiz görmek. Dört hak mezhep tabirini kullanmamak.
11- Dindeki dört delili kabul etmeyip, (Yalnız Kur’an demek.)
12- Sultana [devlete] isyanı caiz görmek.